Listamedian riskianalyysi alkoholilakiuudistuksesta

 

 

23.6.2017 By:RV

alkoholia

Kiistelty alkoholilaki näyttää saavan askeleen kohti toteutumista.

 

 

Neuvottelulähtökohdat

 

Hallitus on päässyt jonkinasteiseen sopuun siitä, miten ehdotettu ja spekuloitu alkoholilakiuudistus tullaan toteuttamaan. Minka takia ei aiemmin?

 

Koska Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käytti neuvotteluvaltaansa (jotahan heillä ei ole takinkääntäjä pettureina) eikä hyväksynyt asian esittämistä eduskunnalle ns ”omantunnon kysymyksenä”, eli käytännössä hallituksen jäsenet voivat äänestää asiaa vastaan kuitenkaan hallitusta kaatamatta tai sen luottamusta horjuttamatta.

 

Perussuomalaiset siis käytännössä torppasi koko esityksen. Sittemmin tietyistä edellämainituista poliittisista ratkaisuista johtuen Perussuomalaiset lähtivät hallituksesta eivätkä voi esitystä estää. Myös Keskustan ja Kokoomuksen riveistä löytyy vastustajia.

 

Erittäin tiivistetty esitys-spekulaatio mahdollisesta esityksestä

Suomen_Valtion_lippu

  1. 5.5% (ennen raja 4,7%, kaupoissa, ei koske Alko-monopolia)
  2. Muut kuin käymisteitse valmistetut juomat kaupan hyllyille
  3. Pienpanimot voivat myydä tuotettaan suoraan

1. 4,7-5.5% alkoholin saanti tulee huomattavasti helpommaksi. Keskikaljan suosio johtuu sen helposta saatavuudesta, riittävästä alkoholin määrästä humalatilan saavuttamiseksi, mausta sekä hinnasta, joka on kohtuullinen.

Edellinen hallitus pohti mahdollisuutta III-oluen siirtämisestä alkoihin, joka tiettyjen analyysien perusteella lisäisi Alkon III-IV oluen kysyntää paljon. Mahdollisen IV-oluen (tai miksi tätä nyt tullaan tituleeraamaan) on mahdollista syrjäyttää III-olut.

Kaupan ”anniskeluaika” on huomattavasti vapaampaa kuin Alkon vastaava sekä alkoholijuomia tarjoavien kauppojen määrä ja maantieteellinen etu on huomattavasti suurempi.

2. Muut kuin käymisteitse valmistetut juomat kaupan hyllyille. Riskitekijä, minkä takia oluet halutaan pitää erillään ns ”limuviinoista” on helpompi alassaatavuus. On tosin kyseenalaista, onko oikein syrjiä lailla teoriassa yhtä haitallisia aineita.

3. Pienpanimouudistus avaisi huomattavasti ovia pienpanimoille, jotka voisivat hankkia huomattavaa liiketoimintaa. Tämä kasvattaisi kotimaisen panimotuotannon kannattavuutta suhteessa ulkomaalaiseen, tosin ulkomailta tilaaminen syrjäyttää kotimaan tuotantoa.

 

Helpotetaanko nyt kohtuukäyttöä, vai ongelmakäyttöä

euroja

Uudistus tulee todennäköisesti lisäämään alkoholin kokonaiskäyttöä. Helpompi saatavuus on etu, jota hallitus tavoittelee. Jos alkoholin kokonaiskäyttö lisääntyy kohtuukäyttäjillä, niin esitys ajaa maata hyvään suuntaan saatavien verotulojen ansiosta, koska kohderyhmän riskit ovat pienet.

Riskiksi muodostuu alkoholin liikakäytöstä johtuvat ongelmat. Ongelmakäyttäjien alkoholinkäyttö tulee lisääntymään todennäköisesti, mikäli heidän alkoholinkäyttönsä ei painotu Alkosta saataviin juomiin. Jos painottuu, niin esityksen toimintaedellytykset ovat erinomaiset ja riskit jäävät pieniksi.

Alkoholin kulutusta ongelmakäyttäjillä on vaikea kontrolloida, koska sitä on helppo säilöä, säilymisaika on pitkä, sitä voi valmistaa helposti saatavilla olevista eineksistä, sekä salakuljettaa mikäli valtio ei pidä alkoholia laillisena päihteenä, kuten kieltolaki on osoittanut.

Pienpanimouudistus ja muut mahdolliset pienemmät uudistukset auttavat Suomen taloutta kohdentaen kysyntää kotimaan markkinoille, joka on erinomainen lähtökohta Suomen kannalta. Viron politiikka vaikuttaa myös Suomeen; Viron verouudistuksesta voi päätellä, minkälainen valtava bisnes alkoholi on Suomessa, innokkaimmat ovat valmiita ajamaan Latviaan hakemaan keltaista kultaa.

About Listamedia

Listamedia on vuonna 2014 perustettu vapaa ja muista mediataloista riippumaton media. Yhteydenotot osoitteeseen: listamediafin@gmail.com

Post Navigation